Badania emisyjności polskich węgli kamiennych

Kopanka k. Skawiny

W dniach 25.01-27.01 w ramach programu Dratewka zostały przeprowadzone pierwsze próby emisyjności węgli kamiennych (tzw. eko-groszków) pochodzących z polskich kopalni w warunkach rzeczywistych. Wykorzystaliśmy kocioł 25 kW firmy Serigstad-Elektromet NES V ogrzewający budynek przepompowni (około 280 m2) mierząc przez 20 godzin emisję spalin w kominie, emisję pyłów oraz tło zanieczyszczonego powietrza.

Wyniki badań przedstawimy wkrótce.

 

Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny