Badania emisyjności polskich węgli kamiennych

Kopanka k. Skawiny

W dniach 25.01-27.01 w ramach programu Dratewka zostały przeprowadzone pierwsze próby emisyjności węgli kamiennych (tzw. eko-groszków) pochodzących z polskich kopalni w warunkach rzeczywistych. Wykorzystaliśmy kocioł 25 kW firmy Serigstad-Elektromet NES V ogrzewający budynek przepompowni (około 280 m2) mierząc przez 20 godzin emisję spalin w kominie, emisję pyłów oraz tło zanieczyszczonego powietrza.

Wyniki badań przedstawimy wkrótce.

 

Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny Kopanka k. Skawiny

Rozpoczynamy kolejny sezon grzewczy.

Jest nam miło poinformować, że do Programu Dratewka przystąpi 30 nowych uczestników. W chwili obecnej montowane są kotły w następujących gminach: Czernichów, Zawoja, Kalwaria Zebrzydowska oraz Skawina. Wkrótce instalowane będą również w Makowie Podhalańskim.

W ostatnim czasie zamontowaliśmy kocioł w Kalwarii Zebrzydowskiej (zdjęcia z instalacji poniżej). Już wkrótce zaczynami pomiary, by po sezonie grzewczym przedstawić efekty ekonomiczne i ekologiczne Programu Dratewka w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uczestnikiem Programu Dratewka może być każdy, kto posiada kocioł 5 klasy spalający pelet biomasowy NES. Warto pamiętać, że w kotłach rekomendowanych przez Program Dratewka można spalać także węgiel oraz pelet drzewny. To właśnie trójpaliwowość kotłów sprawia, że cieszą się one coraz większą popularnością. Użytkownicy cenią sobie możliwość wyboru paliwa na każdym etapie eksploatacji urządzenia.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do Programu Dratewka.

Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska