O NAS

Program Dratewka jest pilotażowym programem redukcji niskiej emisji w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy. Jest skierowany do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Program Dratewka jest częścią projektu realizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz norweską firmę Serigstad Sp. z o. o. Celem projektu jest umożliwienie wykorzystania lokalnych zasobów biomasy (tzn. siana, słomy, drobnych gałęzi, trocin, liści) na cele grzewcze. Produkcja paliwa odbywa się w zakładzie przeróbczym, który sytuowany jest w miejscu niedalekim od uczestników programu. Rozwija to lokalną gospodarkę oraz pozwala zredukować koszty związane z transportem i magazynowaniem paliwa.

Innowacyjne paliwo powstałe z lokalnych zasobów biomasy w miejscowym zakładzie przeróbczym to pelet NES. Cena paliwa kształtuje się na poziomie ok. 400 zł za tonę. Przystępując do programu Dratewka uczestnik ma możliwość zakupu peletu NES po tak konkurencyjnej cenie oraz w miejscu niedalekim od miejsca zamieszkania.

Paliwo to jest dedykowane pod kocioł grzewczy o nazwie handlowej Serigstad-Elektromet NES. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do programu DRATEWKA jest jego posiadanie. Dzięki temu Instytut posiada możliwość monitorowania jego pracy, warunków spalania innowacyjnej mieszanki paliwowej oraz przeprowadzania badań poprawiających jakość spalanego paliwa. Uczestnik również posiada dostęp do danych, dzięki czemu może dążyć do jak najbardziej efektywnego spalania paliwa.